Kabinetsformatie hervat en in de top 3

De formatie voor het kabinet Rutte III duurt inmiddels al 146 dagen. Daarmee staat deze formatie in de top 3 van langste formaties sinds de Tweede Wereldoorlog. De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn terug van vakantie en dus gaat de formatie morgen op dag 147 om 10.00 uur weer verder in het Johan de Witthuis.

Informateur Gerrit Zalm heeft doorgewerkt en doorgerekend en misschien al een stukje van de tekst geschreven, terwijl de onderhandelaars de politieke arena even achter zich lieten. Zij mochten even aan iets anders denken. Ook in het voorjaar, toen nog met GroenLinks in plaats van ChristenUnie, mochten ze al even kort op vakantie. Wellicht is dit een novum dat te maken heeft met de Tweede Kamer die nu over de formatie gaat. Toen het staatshoofd nog aan het roer stond van de formatie, koerste die zonder vakantie op een resultaat af. Ongeacht de moeheid van de onderhandelaars.

Het resultaat was dat een formatie meestal rond dag 90 wel bekeken was, enkele uitzonderingen daargelaten. De formaties van Balkenende II en Rutte I, bijvoorbeeld, duurden resp. 125 en 127 dagen. En Rutte II was er relatief snel, in 54 dagen. Zonder de vakanties en de pauze voor een concert van U2 in Berlijn, zouden we nu nog daaronder zitten. Maar inmiddels staat de teller dus op 146 dagen.

Volgens de Volkskrant gaat de formatie nu de eindfase in, omdat de sociale partners, werkgeversorganisatie VNO-NCW en vakbond FNV namens de werknemers van Nederland, zijn uitgenodigd om aan te schuiven. Zij zijn dit keer extra belangrijk, omdat met een meerderheid van 76 zetels in de Tweede Kamer, tegen 74 voor de oppositie alle steun welkom is. Dat zou betekenen dat het nu snel kan gaan. Maar eerst komen morgen diverse deskundigen langs om de onderhandelaars bij te praten over de gaswinning.

De onderhandelaars hebben nog 18 dagen om door te stijgen naar nummer 2 in de top langste kabinetsformaties sinds 1945. Dat was de formatie van het kabinet Den Uyl in 1972. Een jaar later viel dat weer en toen kwam de langste formatie uit de naoorlogse geschiedenis. Het eerste kabinet Van Agt kwam er na 208 dagen.

Beeld: Johan de Witthuis: Effeietsanders (talk) – Eigen werk, CC BY-SA 3.0 nl

2 Commentaren

 1. Peter Verhaegh

  meiDag 146
  Jezus zeide: Neemt de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zeide tot Hem: Heere, hij riekt nu al, want hij heeft vier dagen aldaar gelegen. Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat, zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult? Zij namen dan de steen weg, waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts, en zeide: Vader, Ik dank U, dat Gij Mij gehoord hebt. Doch Ik wist, dat Gij Mij altijd hoort; maar om der schare wil, die rondom staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven, dat Gij Mij gezonden hebt.En toen Hij dit gezegd had, riep Hij met grote stem: Lazarus, kom uit! En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zeide tot hen: Ontbindt hem, en laat hem heengaan. Velen dan uit de Joden, die tot Maria gekomen waren, en aanschouwd hadden, wat Jezus gedaan had, geloofden in Hem. Maar sommigen van hen gingen tot de Farizeeën, en zeiden tot hen, wat Jezus gedaan had.
  Het Familie Altaar – 25 mei (Dag 146)
  http://www.vrijezending.nl/FamilyAltar?d=146

  Antwoord
 2. D. Donders

  Laten we wel de feiten altijd juist hebben. Het kabinet Den Uyl is niet na een jaar gevallen: op 11 mei 1973 werden de ministers beëdigd, en op 22 maart 1977 viel het over de grondpolitiek. Uiteindelijk bleef het demissionair aan tot na de langste kabinetsformatie uit. Pas op 19 december 1977 werd het door het kabinet-Van Agt I opgevolgd.

  Antwoord

Laat commentaar achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *