Zo zit het: Dubbelfuncties in de politiek

De minister-president die beëdigd wordt als lid van de Tweede Kamer: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig”, zei premier Mark Rutte op 23 maart van dit jaar. Voor nieuwkomers aan het Binnenhof zal deze dubbelrol een vreemde vertoning zijn geweest: een minister-president die ook Kamerlid wordt en zichzelf dus moet gaan controleren en in het uiterste geval zelfs naar huis sturen. Hoe kan dat? Tekst: John Hermse Beeld: Dirk Hol

3 Commentaren

 1. Nicole

  De auteur schrijft: “vanachter hetzelfde katheder waar [Asscher] zijn maidenspeech uitsprak, debatteerde hij in zijn rol als minister al talloze malen met de Kamer”. Dat is natuurlijk onwaar: het spreekgestoelte van het Kamerlid staat naast het rostrum, terwijl de katheder van een minister in vak K staat.

  Op 24 maart stond op deze website een artikel over hetzelfde onderwerp. Ik heb de auteur er toen op attent gemaakt dat hij een denkfout maakte en enige andere misvattingen debiteerde. In het artikel van 3 mei zijn deze fouten verbeterd. Ik verwacht uiteraard een blijk van dank.

  Mijn reactie op het artikel van maart luidde als volgt:

  Het is net andersom. De auteur schrijft: “Een minister of staatssecretaris mag volgens de Grondwet geen Kamerlid zijn.” Dat is incorrect, het is namelijk precies andersom: een Kamerlid mag geen minister of staatssecretaris zijn. Dat staat in artikel 57 lid 2 van de Grondwet.
  In lid 3 van dit artikel staat: “Niettemin kan een minister of staatssecretaris, die zijn ambt ter beschikking heeft gesteld, dit ambt verenigen met het lidmaatschap van de Staten-Generaal, totdat omtrent die beschikbaarstelling is beslist.” Dit houdt in dat er grondwettelijk gezien dus geen belemmering is in de demissionaire periode.
  Het kabinet is demissionair, omdat de minister-president het ontslag van zijn kabinet heeft aangeboden aan de koning, die dit ontslag in beraad heeft. Dat laatste moet de auteur ook vermelden: het ontslag is dus niet verleend. Nog niet. Dat gebeurt pas net voor de beëdiging van de nieuwe ploeg. We leven dus nu in de periode ‘totdat over de beschikbaarstelling is beslist’. Daarmee wordt niet bedoeld, zoals de auteur zegt “over het al dan niet voortzetten van het ambt van minister of staatssecretaris”, die ambten zijn staatsrechtelijk eeuwig en het doet er ook voor de benoeming niet toe of dezelfde persoon straks weer bewindspersoon is. Dat maakt staatsrechtelijk en grondwettelijk niet uit. Daarmee wordt wel bedoeld: ‘totdat het ontslag is aanvaard’.

  Antwoord
  1. Redactie

   Beide artikelen zijn van verschillende auteurs, zoals u heeft kunnen zien. Dus een beetje vreemd dat u deze aan elkaar koppelt. Het onderwerp was niet geheel hetzelfde, zoals u wellicht gelezen heeft. En onze blijk van dank tonen wij mede door het publiceren van de reactie.

   Antwoord
 2. Nicole

  Bij het eerste artikel stond ‘auteur: Redactie’, dus kan ik als lezer niet weten dat het niet dezelfde auteur was. Het onderwerp van de artikelen is identiek, de woordkeuze is zelfs gelijk. Mijn conclusie dat het om dezelfde auteur gaat is gebaseerd op die feiten.

  Uw blijk van dank is gebleken uit het feit dat u zonder bronvermelding het artikel heeft verbeterd.

  Het eerste artikel bevat dezelfde passage, namelijk:

  Wel betekent het tijdelijk harder werken voor de collega-Kamerleden en dat geldt nu in het bijzonder voor de PvdA. Die fractie verloor niet alleen 29 leden, maar één van de negen overgebleven Kamerleden is uitgeleend als Kamervoorzitter. Khadija Arib stemt in die functie wel, ze is immers nog steeds volksvertegenwoordiger, maar heeft geen portefeuille en neemt niet deel aan debatten namens haar partij. Daarbij zijn Sharon Dijksma, Jeroen Dijsselbloem, Lilianne Ploumen en Lodewijk Asscher onderdeel van het demissionaire kabinet. Zij kunnen daardoor nog niet voluit in de Tweede Kamer aan de slag. Of zoals Asscher het gisteren zei in een facebooksessie: “Kamerlid Jeroen Dijsselbloem die een debat aanvraagt met minister Dijsselbloem, dat is een beetje raar.” Van de negen Kamerleden zijn er dus nu vier echt voor de fractie aan het werk.

  Antwoord

Laat commentaar achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *