Auteur archief: Fons Kockelmans

De glazen koepel in de kaasstolp

Op 15 maart zijn 54 vrouwen in de Tweede Kamer gekozen, 36 procent van het totaal aantal Kamerleden. In het voorgaande decennium lag het aantal vrouwelijke Kamerleden iets hoger maar nooit kwam het in de buurt van de 50 procent, een aantal dat gezien de bevolkingssamenstelling toch te verwachten zou zijn. Terwijl in diverse landen vrouwen zich regeringsleider mogen noemen, blijft de rol van hun seksegenoten in de Nederlandse politiek relatief bescheiden. Van alle partijen die bij de laatste Kamerverkiezingen zetels haalden, had er slechts één een vrouwelijke lijsttrekker: de Partij voor de Dieren. De kans dat één van de grote partijen een vrouw als politiek leider krijgt, lijkt op dit moment klein. Laat staan dat Nederland binnen afzienbare tijd geregeerd zou kunnen worden door een vrouwelijke premier. Beeld Marga Klompé: Joop van Bilsen Anefo / Nationaal Archief

Een vierpartijenkabinet kan best overleven

De kiezer heeft gesproken, maar nog nooit was zijn/haar bedoeling zo onduidelijk. De nieuwe Tweede Kamer is politiek dermate versplinterd dat er zeker vier fracties moeten meedoen om een meerderheidscoalitie te vormen. Wordt zo’n regering daardoor per definitie instabiel? Onwerkbaar zelfs? Kunnen we ons alweer opmaken voor de volgende verkiezingen? Tekst: Fons Kockelmans Beeld Kabinet Biesheuvel I 6 juli 1971: Anefo/Nationaal Archief, fotograaf onbekend