Achtergrond

By Rijksoverheid/Valerie Kuypers [CC0], via Wikimedia Commons begroting

Zo zit het: beleidsarme begroting

Het gaat er op dag 153 van de formatie steeds meer op lijken dat er op Prinsjesdag nog geen nieuw kabinet is. Dat betekent dat het huidige demissionaire kabinet een begroting moet maken. Om niet over hun graf heen te regeren en hun opvolgers niet in de weg te zitten, is de ongeschreven regel dat dit een beleidsarme begroting wordt. Dat is een begroting zonder al te veel grote investeringen. Een demissionair kabinet is immers ingehuurd om op de winkel te passen.

De glazen koepel in de kaasstolp

Op 15 maart zijn 54 vrouwen in de Tweede Kamer gekozen, 36 procent van het totaal aantal Kamerleden. In het voorgaande decennium lag het aantal vrouwelijke Kamerleden iets hoger maar nooit kwam het in de buurt van de 50 procent, een aantal dat gezien de bevolkingssamenstelling toch te verwachten zou zijn. Terwijl in diverse landen vrouwen zich regeringsleider mogen noemen, blijft de rol van hun seksegenoten in de Nederlandse politiek relatief bescheiden. Van alle partijen die bij de laatste Kamerverkiezingen zetels haalden, had er slechts één een vrouwelijke lijsttrekker: de Partij voor de Dieren. De kans dat één van de grote partijen een vrouw als politiek leider krijgt, lijkt op dit moment klein. Laat staan dat Nederland binnen afzienbare tijd geregeerd zou kunnen worden door een vrouwelijke premier. Beeld Marga Klompé: Joop van Bilsen Anefo / Nationaal Archief

Beeld van herdenken

Al bijna 72 jaar is het op 4 mei om acht uur twee minuten stil op straat. De gedachte achter de stilte is in de loop der jaren veranderd. Net als de manier waarop we met herdenken omgaan. Tekst: Josine Boven en Elske Koopman Beeld Wilhelmina tijdens herdenking 1945: Nationaal Archief / RVD Koninklijk Huis

Zo zit het: Dubbelfuncties in de politiek

De minister-president die beëdigd wordt als lid van de Tweede Kamer: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig”, zei premier Mark Rutte op 23 maart van dit jaar. Voor nieuwkomers aan het Binnenhof zal deze dubbelrol een vreemde vertoning zijn geweest: een minister-president die ook Kamerlid wordt en zichzelf dus moet gaan controleren en in het uiterste geval zelfs naar huis sturen. Hoe kan dat? Tekst: John Hermse Beeld: Dirk Hol