Geen echte politieke thriller

Soms word je als lezer totaal op het verkeerde been gezet door een achterflaptekst. In het geval van ‘het Amazoneverbond’, het debuut van Ad van Lisdonk, leek het alsof het om een politieke thriller zou gaan. Ik kwam van een koude kermis thuis en het kwam ook niet meer goed.

De glazen koepel in de kaasstolp

Op 15 maart zijn 54 vrouwen in de Tweede Kamer gekozen, 36 procent van het totaal aantal Kamerleden. In het voorgaande decennium lag het aantal vrouwelijke Kamerleden iets hoger maar nooit kwam het in de buurt van de 50 procent, een aantal dat gezien de bevolkingssamenstelling toch te verwachten zou zijn. Terwijl in diverse landen vrouwen zich regeringsleider mogen noemen, blijft de rol van hun seksegenoten in de Nederlandse politiek relatief bescheiden. Van alle partijen die bij de laatste Kamerverkiezingen zetels haalden, had er slechts één een vrouwelijke lijsttrekker: de Partij voor de Dieren. De kans dat één van de grote partijen een vrouw als politiek leider krijgt, lijkt op dit moment klein. Laat staan dat Nederland binnen afzienbare tijd geregeerd zou kunnen worden door een vrouwelijke premier. Beeld Marga Klompé: Joop van Bilsen Anefo / Nationaal Archief

Column Wouter Helders: Als je vrede wilt, bereid je dan voor op oorlog

Het is een van de mantra’s van demissionair minister van Defensie Jeanine Hennis Plasschaert; “Vrijheid is niet gratis”. Wat je ook van de krijgsmacht mag vinden, op die uitspraak valt weinig af te dingen. Aan vliegtuigen, schepen en tanks hangt nou eenmaal een fors prijskaartje. De wereld is er echter de afgelopen decennia niet veiliger op geworden. Kijk alleen naar de verschillende brandhaarden in het Midden Oosten en het gerommel aan de oostgrens van de Europese Unie. Het besef dat een sterke(re) krijgsmacht nu en in de toekomst wel degelijk toegevoegde waarde heeft, is inmiddels ook in de Haagse wandelgangen doorgedrongen.

Wat verder ter tafel komt: Christine Teunissen

Mensen denken dat in de politiek veel zitvlees wordt opgedaan. In ‘Wat verder ter tafel komt’, vertelt iemand uit de politieke omgeving wat hij of zij eet en of het eraf wordt gelopen. Vandaag wat eet een senator eigenlijk? Aan het woord Christine Teunissen, senator voor de Partij voor de Dieren en raadslid voor haar partij in Den Haag. Tekst en Beeld Christine Teunissen

Beeld van herdenken

Al bijna 72 jaar is het op 4 mei om acht uur twee minuten stil op straat. De gedachte achter de stilte is in de loop der jaren veranderd. Net als de manier waarop we met herdenken omgaan. Tekst: Josine Boven en Elske Koopman Beeld Wilhelmina tijdens herdenking 1945: Nationaal Archief / RVD Koninklijk Huis

Inkijk: Hotel De Wereld

Binnenkijken op plekken waar je normaal niet komt in een ruimte die voorbehouden is aan politici en hun entourage. Dat doen we graag. Dit keer Hotel de Wereld in Wageningen. Het is één van de weinige Rijksmonumenten die zijn oorspronkelijke functie door de eeuwen heen wist te behouden. Tekst: Rola Johannes Beeld: Hotel de Wereld