Persbericht: Top drie declarerende ministers

1 mei 2017

Ons was een sober voorzitterschap van de Europese Unie beloofd. Daarom dook Politiek&zo in de bestuurskosten van dit kabinet van 2016. En wat blijkt? Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gaf het meeste uit. Wel gaf de totale top drie minder uit dan in 2015.

In totaal gaf het kabinet vorig jaar bijna zesenhalve ton uit aan bestuurskosten. Een zonnebril, zoals destijds gedeclareerd door toenmalig minister van Financiën Wouter Bos, zat er niet bij. Wel zaten er een aantal opvallende zaken in, deels vanwege het Europees voorzitterschap, deels om iets te vieren. Alle uitgaven aan bestuurskosten van bewindslieden in 2016 zijn in kaart gebracht. Minister Ploumen staat dus bovenaan en Eric Wiebes, staatssecretaris van Financiën, declareerde het minst.
En verder in Politiek&zo NR2: Vijf adviezen aan Europa, we zetten het herdenken van 1945 tot nu op een rij en de Staten-Generaal heeft eigen vertegenwoordiger in Brussel. Politiek&zo sprak met haar.

Politiek&zo NR2 verschijnt op woensdag 3 mei en is verkrijgbaar via de website politiekenzo.nl, Bol.com, bij Paagman en ProDemos in Den Haag en bij Atheneum in Amsterdam.